Sioe Fach Môn yn llwyddiant ysgubol.

Heddiw, roedd Sioe Fach Môn yn cael ei gynnal ar Gae Sioe Mona.

O ganlyniad i’r pandemig nid oedd modd cynnal Sioe Môn fel yr arfer eleni. Mae’r sioe fel arfer yn denu miloedd o bobl yn flynyddol i safle’r sioe ym Mona. Eleni, penderfynodd griw’r sioe fynd ati i sefydlu Sioe Fach Môn.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau cyfyngedig gan gynnwys cystadlaethau yn yr Adran Geffylau a’r Adran Dofednod, ynghyd a Sioe Gŵn heddiw, ac yna y Ceffylau Neidio yfory ar yr 11eg o Awst.

Aeth Rhun ap Iorwerth AS yno i weld y digwyddiad heddiw.

Dywedodd – “Roedd yn braf iawn cael mynd am dro i safle’r sioe heddiw i Sioe Fach Môn. Er yn Brimin ddipyn gwahanol i’r arfer roedd y bwrlwm a’r cystadlu yr un mor arbennig. Mae’n braf gweld pawb yn mwynhau a chael ychydig o normalrwydd unwaith eto wrth i bobl ddod yno o bob cwr o Fôn a thu hwnt i gystadlu.”

“Rwy’n falch iawn bod Sioe Fach Môn wedi bod yn llwyddiant aruthrol, a diolch i’r trefnwyr am baratoi’r digwyddiad i bawb. Gobeithio wir y cawn gynnal y sioe fel yr arfer flwyddyn nesaf, a llongyfarchiadau i bawb a fu’n fuddugol!”