Rhun ap Iorwerth yn ymateb i gau dwy ysgol yn Ynys Môn oherwydd pryderon concrit

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad na fydd Ysgol David Hughes na Ysgol Uwchradd Caergybi, Ynys Môn yn ail-agor yfory (5 Sept) oherwydd pryderon yn sgîl newidiadau mewn canllawiau concrit RAAC, dywedodd Rhun ap Iorwerth, Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn ac Arweinydd Plaid Cymru:

“Mae’r sefyllfa’n un bryderus ac rydw i eisoes wedi trafod efo’r Gweinidog Addysg yn Llywodraeth Cymru, ac rwy’n deall gan Gyngor Sir Ynys Môn eu bod nhw wedi bod yn monitro’r adeiladau sy’n cynnwys RAAC yn flynyddol fel sy’n ofynnol ohonyn nhw.

“Rydw i’n ddiolchgar i Gyngor Sir Ynys Môn am ymateb mor brydlon ac effeithiol. Y flaenoriaeth rwan yw sicrhau bod yr asesiadau diogelwch angenrheidiol pellach sydd eu hangen yn digwydd mor fuan â phosibl, a byddaf yn sicrhau fy mod yn cael fy niweddaru’n gyson gan Gyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru. Bydd wedyn angen canfod pam a sut na chafodd gwybodaeth ei rannu ynghynt gan Lywodraeth y DU. Gall unrhyw rieni sydd am gael rhagor o wybodaeth gysylltu gyda fy swyddfa.”

Stori llawn yma: Cau dwy ysgol ar Ynys Môn ar ôl canfod concrit RAAC – BBC Cymru Fyw