Cymorthfeydd

Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd yn yr etholaeth. Am ragor o wybodaeth, neu i wneud apwyntiad, cysylltwch â’i swyddfa ar 01248 723599 / rhun.apiorwerth@senedd.cymru.