Rhun

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol fel Aelod Cynulliad Ynys Môn ym mis Awst 2013.  Wedi’i fagu ar yr ynys, cafodd ei addysg yn Ysgol David Hughes, cyn graddio mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl ymuno gyda BBC Cymru ym 1994, cafodd yrfa fel newyddiadurwr am bron i 20 mlynedd.  Daeth yn Brif Ohebydd Gwleidyddol ac fe gyflwynodd nifer o raglenni gwleidyddol gan gynnwys ‘Dragon’s Eye’.  Bu’n gweithio hefyd fel gohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, yn cyflwyno’r rhaglenni newyddion brecwast ar Radio Wales a Radio Cymru, ac yn fwy diweddar bu’n cyflwyno prif raglen newyddion BBC Cymru ar S4C, Newyddion 9.

Yn rhugl yn y Gymraeg, mae’n briod gyda thri o blant.

Mae’n aelod o Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ef yw Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd. Mae hefyd yn Gadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ‘Cymru Rhyngwladol’.

Mae hefyd yn hyffoddwr ieuenctid gyda Chlwb Rygbi Llangefni.