Rhun ap Iorwerth

Cafodd y wefan hon ei sefydlu pan oeddwn yn Aelod o’r Senedd.
Gan fod y Senedd wedi cael ei diddymu, nid oes unrhyw Aelodau o’r Senedd nes i ganlyniadau’r etholiadau ar 6 Mai 2021 gael eu cyhoeddi.

Rhun ap Iorwerth

Rhun ap Iorwerth yw'r Aelod o'r Senedd dros Ynys Môn


Am Rhun

Cysylltu â Rhun

Sut i gysylltu gyda Rhun


Manylion cyswllt

  • Cymorthfeydd

  • Dilynwch Rhun

  • Newyddlen Rhun