“Rhaid mynd i’r afael â phryderon cyflog y GIG ar unwaith!” – Rhun ap Iorwerth AS

Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) wedi cyhoeddi heddiw bod mwyafrif llethol ei aelodau o’r farn bod y codiad cyflog o 3% yn annerbyniol.

 

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth MS,

 

“Ni fu gwerthfawrogi sgiliau ac ymrwymiad y gweithlu erioed mor bwysig, ac mae gwrthod llethol y codiad cyflog o 3% heddiw yn arwyddocaol iawn gan yr RCN.

 

“Yn y cyfamser, rwy’n dal i aros am ymateb i’m cwestiwn a fyddai holl staff y GIG yng Nghymru yn derbyn codiad cyflog o 3% o gwbl. Rwy’n annog y Gweinidog Iechyd i fynd i’r afael â’r holl bryderon hyn ar unwaith. ”