Dyddiadur Profiad Gwaith – Ela Rawling

“Roedd hi’n wythnos ddifyr dros ben, a rydw i wedi dysgu cymaint am sut beth fyddai gweithio i’r Cynulliad, a wedi mwynhau fy hun yn ofnadwy.” – Ela Rawling Heywood, Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

01/07/19 – Ar ol cyrraedd y swyddfa dydd Llun ges i gychwyn ar wneud gwaith achos, oedd yn ymwneud a mynediad merch ifanc gydag anabledd i addysg leol. Cefais eistedd mewn cyfarfod ynglyn a ffibr broadband a’r opsiynau i bobl sydd yn byw mewn pentref ble nad oes cyswllt cryf. Wedi hynny daeth cwyn i mewn ynglyn a diffyg offer mewn lleoliad cyhoeddus. Cafwyd canlyniad llwyddiannus i’r broblem yma at ddiwedd yr wythnos.

02/07/19 – Teithiais i Gaerdydd ar y nos Lun, er mwyn cael profiad gwaith yn y Cynulliad am ddau ddiwrnod. Mi es i gyfarfod ynglyn a dyfodol cyllidol i ddechrau, ac yna paratoi pwyntiau allai fod yn ddefnyddiol i Rhun at y Siambr. Ar ol cinio dyma alw heibio dau ddigwyddiad galw-mewn, y cyntaf ar gyfer dysgwyr Cymraeg a’r ail efo cwmni Morlais, sydd wedi ey lleoli yma yn Môn. Mi wnes i hefyd eistedd mewn ar gyfarfod ynglyn ag ynni Niwclear. Ar ol cyrraedd yn ôl i’r swyddfa mi wnes i greu gwahoddiadau ar gyfer Cyfarfod y Grwp Trawsbleidiol ar Gymru Rhyngwladol, cyn gorffan diwrnod diddorol iawn.

03/07/19 – Dydd Mercher oedd fy diwrnod olaf yn y Cynulliad, ac yn anffodus doedd Rhun ddim yn gallu bod yna am ei fod mewn Angladd. Ond cafais barhau gyda’r gwahoddiadau, a gwneud ymchwil am Tecwyn Jones sef dyn o Ynys Mon oedd wedi gweithio i NASA, yn barod ar gyfer araith 90 eiliad Rhun.

04/07/19 – Ar y dydd Iau yn Llangefni mi ddechreuais trwy ddraftio e-bost ar gyfer rhywyn oedd yn dymuno derbyn llythyrau Cymraeg, dim Saesneg gan yr Ysbyty. Bues I’n ymateb I wahoddiadau ar ran Rhun ap Iorwerth a drafftio llythyrau llongyfarchiadau.

05/07/19 – Ar fy niwrnod olaf, bues i’n parhau i ddrafftio llythyrau llongyfarch cyn mynd i Gymhorthfa yn Biwmares. Mae Rhun yn cynnal Cymhorthfeydd bob wythnos ar hyd a lled yr Ynys er mwyn cael sgwrs efo etholwyr a cheisio datrys problemau.