Blog Profiad Gwaith – Iwan Kellett

Fy enw yw Iwan Kellett dwi’n myfyriwr chweched ddosbarth yn Ysgol Syr Thomas Jones. Dros yr wythnos o 17eg i’r 21ain o Fehefin cefais gyfle i fynd ar brofiad Gwaith i Swyddfa Etholaeth Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn, roeddwn yma am 3 diwrnod o’r wythnos. Am y ddau ddiwrnod arall roeddwn es I Swyddfa Rhun ap Iorwerth yn Dŷ Hywel, Caerdydd.

Felly, ar fy niwrnod cyntaf roeddwn yn y Swyddfa Etholaeth yn Llangefni. Yn syth bin synnais yn weld yr amryw o waith a oedd yn digwydd. Yn y bore, aethom i ymweld arddangosfa wych yn Hwb MENCAP yn dangos portreadau o ddefnyddwyr yr Hwb. Wedyn yn ôl yn y swyddfa dysgais sut mae’r swyddfa yn rhoi cymorth a helpu etholwyr. Yn y pnawn fe aethom i gors goch yn Llanbedrgoch i ddysgu mwy am waith ymddiriedolaeth natur gogledd Cymru yno. Roedd yn anhygoel gwybod fy mod yn byw mor agos i ardal mor bwysig â byth wedi bod o’r blaen!

Am y ddau ddiwrnod nesaf, hedfanais lawr i Gaerdydd o Fali i fynd i’r swyddfa yn Dŷ Hywel. Roedd yna dyn arall ar fentoriaeth o’r enw Mo felly ar ôl cyrraedd aethom am tour o’r safle a cael gwybod mwy am sut mae y Senedd a Thŷ Hywel yn gweithio. Ar ol cyrraedd yn ol i’r swyddfa cyfieithiais dogfen i’w rhyddhau i’r wasg yna yn syth wedyn aethom i ymweld a’r BBC a oedd yn rhedeg digwyddiad i drafod materion darlledu yng Nghymru. Yna ar ol cinio es i eistedd a gwrando ar FMQ’s. Mae’n rhaid dweud, o’n i bach yn ‘starstruck’ yn cerdded o gwmpas yn weld aelodau’r cynulliad gwahanol. Ges i hyd yn oed fy llyfr wedi ei lofnodi gan Adam Price! Lawr yn Gaerdydd mi wnes i helpu ysgrifennu araith hefyd a mynd i gyfarfod i gymryd nodiadau.

Am weddill yr wythnos roeddwn yn ol yn Llangefni yn ymateb I poenau etholwyr ac yn trio eu helpu ac ysgrifennu e-bostau i drio rhoi cymorth a helpu nhw. O amryw fawr o faterion.

Mae’r wythnos wedi bod yn anhygoel! Dwi wedi dysgu gymaint o bethau ac mae’r profiad wir wedi fod yn wych! Mae wedi bod yn agoriad llygaid i’r holl waith mae’r swyddfa yn gwneud ac wrth gwrs yr aelod cynulliad. O wrando ar faterion cenedlaethol yn y siambr i glywed problemau lleol yn y swyddfa. I unrhyw un sydd yn meddwl am fynd ar brofiad Gwaith I’r swyddfa, gwnewch! Mae wedi bod yn brofiad anhygoel, diolch i’r tîm am wythnos grêt.