Blog Profiad Gwaith – Ifan Jones

Dydd Llun 8fed o Orffennaf
Cefais ddiwrnod cyntaf gwych ar brofiad gwaith hefo’r Aelod cynulliad ar gyfer Ynys Môn- Rhun ap Iorwerth. Ysgrifennais lythyrau ac ateb amryw o e-byst. Roedd yn ddiddorol iawn cael gweld mwy amdan fywyd Aelod Cynulliad ac y tîm o’i amgylch. Aethon i gymhorthfa yn y prynhawn ym Menllech a chefais weld sut oedd sesiwn o’r fath yn gweithio, a blas ar y materion sydd yn rhaid i ddelio hefo o dydd i ddydd. Roedd yn ddiwrnod da iawn, a ddysgais llawer am y rôl.

Dydd Mawrth 9fed o Orffennaf
Roedd cael gweithio yn Nhy Hywel yn brofiad unigryw iawn. Treuliais y bore yn trefnu cymhorthfeydd ar gyfer mis Medi ,ac yn gwneud tasgau amrwyiol eraill fel ateb e-byst. Roedd yn brofiad ryfedd wrth rannu swyddfa hefo Aelodau Cynulliad eraill, ac yna eu clywed yn dadlau yn yr prynhawn yn ystod sesiwn cwestiynau’r Brif Wenidog Mark Drakeford.

Dydd Mercher 10fed o Orffennaf
Yn fy niwrnod olaf yn Nhy Hywel cefais wrando mewn ar sesiwn ddiddorol grwp traws-bleidiol yn sôn am Gymru ryngwladol yn y Pierhead. Hefyd ymchwiliais mewn i’r topig o ymestyn y Senedd i fwy o aelodau cynulliad , ac i’r Cymro a weithiodd I NASA wrth gael yr americanwyr cyntaf ar y lleuad sef Tecwyn Roberts.

Dydd Iau 11fed o Orffennaf
Yn ôl yn y swyddfa yn Llangefni cefais gwblhau ffurflen cais i’r ombwdsmon a oedd yn ddifyr iawn wrth ddarganfod mwy am y brosesau pellach all ei gymryd gan aelod cynulliad er mwyn helpu eu etholwyr.

Dydd Gwener 12fed o Orffennaf
Ar fy niwrnod olaf ymwelais a’r canolfan technoleg bwyd yn Llangefni, a chael gweld y cyflysterau gwych sydd yno er mwyn cwmniau newydd , ac yn y prynhawn cefais agoriad llygaid wrth ysgrifennu lythyr i’r wenidog iechyd Vaughan Gething , roedd hyn yn enghraifft arall o ddysgu amdan broses all aelod cynulliad ei wneud er mwyn helpu ei etholaeth. Felly yn edrych yn ol ar yr wythnos, cefais amser dda iawn ac rwyf wedi dysgu llawer o bethau newydd. Hoffwn ddiolch i bawb am wythnos wych.