“Rwy’n hynod siomedig fod Caergybi yn wynebu ergyd pellach” – Rhun ap Iorwerth AS wedi’r cyhoeddiad bod cangen Lloyds Bank Caergybi yn cau

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad bod ‘Lloyds Bank’ yn bwriadu cau eu cangen yng Nghaergybi ar 23 Ionawr 2023, dywedodd Rhun ap Iorwerth, Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn:

 

“Rwy’n hynod siomedig fod Caergybi yn wynebu ergyd pellach gyda banc arall yn cyhoeddi eu bwriad i gau. Mae gormod o fanciau wedi troi eu cefnau ar Ynys Môn dros y blynyddoedd.

 

“Byddaf yn trefnu i gyfarfod â Lloyds i drafod ymhellach, ac i bwysleisio cryfder y teimlad yn dilyn y cyhoeddiad hwn – mae’n rhaid bod yna ffyrdd mwy arloesol o sicrhau bod banciau’n aros ar agor yn ein cymunedau. Rwyf wedi galw arnynt i gydweithio yn y gorffennol i ddod â’u gwasanaethau dan yr un to, er enghraifft. Mae gallu trafod materion ariannol wyneb i wyneb drwy fynd i mewn i’r banc yn hanfodol i lawer.

 

“Maent yn dweud y bydd banciwr cymunedol yn ymweld â’r ardal am ‘gyfnod byr ar ôl i’r gangen gau’ i gynnig cymorth ac arweiniad. Ond fy nghwestiwn i yw pam mai dim ond am gyfnod byr y bydd y gwasanaeth hwn ar gael? Mae arna i ofn nad yw’n llawer o gysur.

 

“Mae’n fater yr ydw i wedi’i godi dro ar ôl tro – yn syml, mae’r banciau mawr yn troi eu cefnau ar gymunedau gwledig fel Ynys Môn. Ni allwn ddibynnu arnynt, ac rwy’n gefnogol iawn i’r gwaith sy’n cael ei wneud i ddatblygu menter Banc Cambria newydd.”

 

DIWEDD