Rhun ap Iorwerth yn croesawu datganoli pwerau treth incwm

Dyma foment hanesyddol i’n Senedd ni. Bydd pobl Cymru yn gallu gweld mewn termau real, ar ei slipiau cyflog, pwysigrwydd Y Senedd a Llywodraeth Cymru o hyn ymlaen, a gweld sut mae’r sefydliadau hynny’n effeithio’n uniongyrchol ar ein bywydau pob dydd.

Rydyn ni fel Senedd yn cryfhau, a thrwy hynny rydyn ni fel cenedl yn cryfhau ag yn aeddfedu. Gadewch i ni ddefnyddio’r pwerau newydd yma i greu system dreth fydd yn decach i bobl Cymru na’r un sydd gennym ar hyn o bryd.