Rhaid pwyso am degwch – a meddwl ynghyd…!

Mae Rhun ap Iorwerth yn teimlo’n rhwystredig gyda’r Grid Cenedlaethol a’u cynlluniau diweddaraf i gynnig y nesa peth i ddim fel ymateb i brotestiadau yn erbyn eu cynigion i godi peilonau uchel dros Ynys Môn.

Mae’n galw hefyd am ymdriniaeth ffresh er mwyn ymchwilio i ffyrdd gwahanol a fyddai’n creu llinell trawsgludo trydan a fyddai’n dod a budd, ac yn croesi’r Fenai ar bont newydd, a fyddai’r Grid yn medru cyfrannu ato.

Yn rhifyn mis Mehefin y Grid Cenedlaethol am Newyddion y Prosiect mae’n cynnig rhywfaint o gonsesiwn am y daith arfaethedig yn ardal Gaerwen/Llanddaniel Fab, a fydd yn ddiamheuol yn cael ei groesawu yn yr ardal honno – ond am Ynys Môn yn ei gyfanrwydd nid oes mynd yn ôl ar eu penderfyniad i bwyso ymlaen gyda cheblau uchel.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn:

“Dwi’n teimlo’n ofnadwy o rwystredig unwaith eto gydag amharodrwydd y grid i wrando ar ddewisiadau eraill. Maen nhw wedi taflu’r syniad gwreiddiol o geblau o dan y môr. Yr opsiwn nesaf – o dan y ddaear – mae’n ddrytach ac yn achosi aflonyddwch tymor byr, ond mae’r gost, o beth rwy’n ddeall yn un a ddylid ei gyrraedd er mwyn gwarchod buddiannau Mon.”