NEWIDIADAU STRATEGAETH SGRINIO SERFIGOL “RHAID EI ESBONIO YN GLIR AC YN UNIONGYRCHOL”

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd yn gofyn iddi “dawelu ofnau” miloedd sy’n poeni yng Nghymru

 

Mae’r llefarydd dros iechyd a gofal, Rhun ap Iorwerth AS heddiw (dydd Iau 6 Ionawr 2022) wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd i ofyn iddi gysylltu â phawb yr effeithiwyd arnynt gan y cynnydd diweddar i gyfnodau sgrinio serfigol i egluro’r rhesymau y tu ôl i’r newid yn well.

 

Mae deiseb i Lywodraeth Cymru i gadw sgrinio ceg y groth i 3 blynedd (heb ei hymestyn i 5 mlynedd) wedi ei llofnodi fwy na 741,000 o weithiau, ac mae’r nifer yn parhau i godi.

 

Dywedodd y llefarydd dros iechyd a gofal, Rhun ap Iorwerth AS,

 

“Mae miloedd lawer o bobl yng Nghymru yn poeni am y newidiadau diweddar i sgrinio ceg y groth – symudiad sydd wedi peri syndod i lawer, ac a ddaeth gyda diffyg manylder rhyfeddol.

 

“Ar ôl adolygu’r dystiolaeth, ac ar ôl derbyn gwybodaeth bellach gan Cancer Research UK, rwy’n fodlon bod hwn yn newid ar sail tystiolaeth, oherwydd gwell dealltwriaeth o’r berthynas rhwng sgrinio, y brechlyn HPV a’r risg o ganser.

 

“Ond rhaid egluro hyn yn glir ac yn uniongyrchol, a dyna pam yr wyf wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd i ofyn iddi gysylltu â phawb y mae’r newidiadau hyn yn effeithio arnynt yng Nghymru – fel mater o frys – i egluro’n well y rhesymau y tu ôl i’r newid mewn sgrinio strategaeth. ”