“Mae hyn yn cadarnhau fy nghred bod yn rhaid i Betsi fynd. Mae angen cychwyn o’r newydd, ar gyfer staff a chleifion ledled gogledd Cymru.”

Wrth ymateb i ddatganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd sy’n cadarnhau dim newid i statws ‘mesurau arbennig’ Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth MS:

“Ar ôl mwy na 5 mlynedd mewn mesurau arbennig, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i aros mewn mesurau arbennig.

“Diolch i’r holl staff yn gwneud eu gorau mewn amgylchiadau anodd.

“Mae hyn yn cadarnhau fy nghred bod yn rhaid i’r Bwrdd Iechyd fynd. Mae angen cychwyn o’r newydd, ar gyfer staff a chleifion ledled gogledd Cymru.”