O’r diwedd, mae Llywodraeth Cymru yn camu ymlaen yn ei chynlluniau Rhwydwaith Gwifrio Cerbydau Trydan yn dilyn Ymgyrch EV Plaid Cymru.

Mae AC Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi croesawu’r newyddion bod cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhwydwaith o gludwyr cyflym ar gyfer Cerbydau Trydan yn symud yn ei flaen, yn dilyn ymgyrch flaenllaw’r AC Plaid i weld y dechnoleg yn cael ei fabwysiadu ledled Cymru.

Nododd, mewn datganiad gan y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, sut mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen am gwefrwyr cyflym, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, a bod swyddogion yn ystyried sut orau i fuddsoddi £2m yr oedd Plaid Cymru wedi ei sicrhau fel rhan o’u cytundeb cyllideb, tuag at ddatblygu’r rhwydwaith gwefru cyflymm, gyda’r gwariant i fod i gychwyn yn y Gwanwyn.

Mae Mr ap Iorwerth wedi arwain ymgyrch Plaid Cymru i fabwysiadu technoleg EV yn well, gan gynnig deddfwriaeth yn y Cynulliad a fyddai’n gwneud pwyntiau gwefru yn rhan o ganllawiau cynllunio yn y dyfodol, ac yn codi cwestiynau am hynny gyda Llywodraeth Cymru yn rheolaidd.

Y llynedd, benthycodd AC Ynys Môn EV i gynnal ei fusnes wythnosol yn y Cynulliad mewn ymgais i ddangos yr heriau sydd yn wynebu perchnogion EV’s gan ddefnyddio’r seilwaith presennol.

Dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Mae hwn yn fuddugoliaeth arall i Blaid Cymru, ar ôl i ni sicrhau £2m tuag at ddatblygu isadeiledd EV gwell fel rhan o’n cytundeb cyllideb â Llywodraeth Cymru. Mae’n braf gweld bod datblygiadau ynglŷn â gweithredu rhwydwaith gwefru cyflym yn symud yn ei flaen.

“Mae llawer o waith i’w wneud cyn gweld Cymru’n rhan o seilwaith EV, ond byddai buddsoddi’r £2m yma yn gyflym ac yn effeithlon yn gam cyntaf cadarnhaol, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed mwy gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’u cynlluniau.

“Fel rhan o’m hymgyrch i fabwysiadu technoleg EV yn fwy effeithiol, rwy’n gobeithio gallu ymweld â’r Alban yn y misoedd nesaf – gwlad sydd wedi gosod y bar yn wirioneddol uchel o ran y chwyldro EV.

“Rwy’n gobeithio ymweld â swyddogion yn Dundee, lle mae technoleg EV yn arbennig o amlwg, a hefyd Gweinidogion Llywodraeth yr Alban yng Nghaeredin, i ddysgu o’u profiadau wrth flaenoriaethu buddsoddiad mewn EVs, ac edrychwn ymlaen at ddod â’m canfyddiadau yn ôl i’r Cynulliad i wthio’r mater ymlaen yng Nghymru.”