Plaid Cymru yn ymateb i lacio’r cyfyngiadau teithio yng Nghymru

Yn ôl Plaid Cymru, mae pellter cymdeithasol, golchi dwylo a gorchuddion wyneb yn fwy “pwysig nag erioed” rwan wrth i’r cyfyngiadau teithio lacio yng Nghymru.

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad ddydd Llun fod cyfyngiadau teithio yng Nghymru yn dod i ben, dywedodd Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru,

“Fe wnaethom ni gefnogi’r rheol aros yn lleol, ond roeddem ni eisiau mwy o hyblygrwydd gan Lywodraeth Cymru mewn rhai mannau gwledig. Maent wedi ymateb yn bositif i hyn.

“Gan bod y canllawiau cyfyngiadau teithio yn cael eu llacio’n gyfan gwbl rwan, beth sy’n bwysig ydi beth mae pobl yn ei wneud pan maent yn cyrraedd pen eu taith. Mae pellter cymdeithasol, golchi dwylo a gorchuddion wyneb rwan yn fwy, yn hytrach na llai, pwysig.

“Dwi dal yn awyddus i glywed mwy o gefnogaeth tuag at wisgo gorchudd wyneb mewn mannau caeëdig, er enghraifft. Mae hefyd angen mwy o eglurder ar y camau a’r gefnogaeth os oes angen ailgyflwyno rhai o’r cyfyngiadau os oes achosion penodol. Dwi hefyd yn pwysleisio fy ngalw i ddefnyddio’r system brofi, olrhain ac amddiffyn i’r gorau o’n gallu er mwyn i’r system adnabod achosion ar frys.