Dylai gorchuddion wyneb fod yn “orfodol” mewn mannau cyhoeddus risg uwch meddai Rhun ap Iorwerth.

Yn ôl Rhun ap Iorwerth AS, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, dylai gorchuddion wyneb fod yn “orfodol” mewn mannau cyhoeddus risg uwch.

Mae tystiolaeth wyddonol gynyddol a chefnogaeth o fewn y gymuned wyddonol yn awgrymu fod y risg o drosglwyddo’r feirws yn cael ei lleihau wrth wisgo gorchudd wyneb.

Dywedodd Mr ap Iorwerth y dylai Cymru ddilyn esiampl yr Alban wrth wneud gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus a mewn siopau, a galwodd ar Lywodraeth Cymru i ddarparu “arweiniad clir a diamwys” er mwyn eu gwneud yn orfodol.

Heddiw, dywedodd yr Athro Syr Venju Ramakrishnan, sef Llywydd y Gymdeithas Frenhinol, y dylai “pawb” gario gorchudd wyneb wrth adael eu cartref er mwyn taclo Coronafeirws, ac y dylid eu gwisgo “pryd bynnag y byddwch mewn mannau cyhoeddus prysur”.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth:

“Mae tystiolaeth gynyddol yn cefnogi effeithlonrwydd gorchuddion wyneb er mwyn lleihau trosglwyddiad y feirws. Fel yr Alban, sydd newydd wneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, dylai Llywodraeth Cymru ddarparu arweiniad clir a diamwys a’u gwneud yn orfodol mewn rhai mannau cyhoeddus.

“Does dim lle i fod yn esgeulus wrth lacio’r cyfyngiadau. Mae’r frwydr i leihau trosglwyddiad y feirws yn parhau, ac mae gan gorchuddion wyneb ran i’w chwarae yn y frwydr hon.”