Aelod Sendd Cymru dros Ynys Mon yn ysgrifennu Llythyr at Lywodraeth Cymru ynghylch canlyniadau Lefel AS/A

Rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru heddiw yn gofyn iddynt adfer graddau a aseswyd gan athrawon ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch ac UG eleni. Gweler gopi llawn o fy llythyr at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams isod.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cysylltu â’m swyddfa i rannu’ch profiadau. Rydw i’n teimlo drosoch i gyd ac yn gwerthfawrogi’ch bod chi neu’ch teulu wedi cysylltu ar amser mor anodd a rhwystredig i chi.