AC yn croesawu cyhoeddiad Orthios

Mae Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi croesawu lansiad swyddogol cynllun Parc Eco Orthios Ynys Môn heddiw:

“Mae cyhoeddiad heddiw yn cynnig hwb go iawn yn nhermau cyfleon gwaith fel rhan o’r rhaglen Ynys Ynni. Mae hefyd yn newyddion da yn nhermau dod a gweithgaredd busnes i safle sydd wedi bod mor bwysig i economi Ynys Môn yn y gorffennol.

“Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda Orthios wrth i’w cynlluniau ddwyn ffrwyth.”