Gofyn i gynghorwyr gefnogi cais Ynys Môn am Gemau’r Ynysoedd 2025.

Gallai cynlluniau cyffrous i ddod â’r Gemau Ynysoedd Rhyngwladol i Ynys Môn yn 2025 ddod gam yn nes heddiw wrth i’r trefnwyr ofyn i’r cynghorwyr sir am eu cefnogaeth yn y cais i warantu’r gemau.

Mae Pwyllgor AGB Ynys Môn 2025, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithas Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn, AC Rhun ap Iorwerth a’r AS Albert Owen – sydd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr a swyddogion etholedig y Cyngor Sir – eisoes yn meddu ar swm sylweddol o’r arian a addawyd, gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, Llywodraeth Cymru yn ogystal â gweithrediaeth Gemau’r Ynysoedd Rhyngwladol.

Gyda noddwyr masnachol eisoes yn dangos diddordeb brwd mewn cymryd rhan – gyda rhai yn addo symiau sylweddol o arian yn barod – mae’r Pwyllgor AGB yn hyderus na fydd angen unrhyw gymorth ychwanegol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Fodd bynnag, mae’r tanysgrifennu yn anghenraid technegol er mwyn i’r cais gael ei gymeradwyo.

2025 Dywedodd Gareth Parry, Cadeirydd y Pwyllgor AGB: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsom gan swyddogion a chynghorwyr y Cyngor Sir gyda’r gwaith ar y cais hyd yma. Rydym yn gobeithio, ar ôl y cyfarfod heddiw, y byddwn yn gallu symud ymlaen a gwireddu’r syniad o ddod â digwyddiad rhyngwladol mawr o’r statws hwn i’n hynys. ”

Dywedodd Rhun ap Iorwerth ac: “Rwy’n siŵr y bydd y cynghorwyr yn dymuno rhoi pleidlais o hyder i’n pobl ifanc, drwy sicrhau bod y gemau yn derbyn eu sêl bendith. Bydd dod â’r ŵyl chwaraeon gwirionedd gwych yma i Ynys Môn yn 2025 yn gadael gwaddol cadarnhaol am flynyddoedd i ddod. ”

Ychwanegodd Albert Owen AS: “Mae’n gyfnod pwysig ac mae cefnogaeth Cyngor Ynys Môn yn hanfodol i symud ymlaen er mwyn cynnal Gemau 2025, ac i’r 25 mlynedd o waddol y bydd yn ei ddarparu i gymuned ehangach yr Ynys.”