Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2018

Ar ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, does ‘na ddim gwell amser i siarad am iechyd meddwl, unai os ydych yn nabod rhywun sydd â phroblemau iechyd meddwl, neu yn dioddef eich hun. Cofiwch fod heddiw yn ddiwrnod da i siarad, a chofiwch fod angen gofalu am eich hun.

Does ‘na ddim amser gwael i siarad am iechyd meddwl, ond mae heddiw yn ddiwrnod arbennig o dda i wneud yn siŵr eich bod chi yn cofio am bwysigrwydd iechyd meddwl, a’r angen i gryfhau gwasanaethau ar gyfer y rhai sydd yn dioddef.

Gwyliwch y fideo isod am mwy ganddo fi: