Dal Te Parti Ysblennydd i helpu elusen diwedd oes

Mae AC lleol Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth wedi ymuno gyda Marie Curie i gynorthwyo apel yr elusen y Mehefin yma, y Te Parti Ysblennydd.

O Mehefin 23 i 25, fydd pobl, gyda’i teuluoedd, ffrindiau neu gyd-weithwyr yn cael Te Parti i godi arian i helpu Marie Curie . Bydd yr arian sydd yn cael ei godi yn helpu’r elusen i ddarparu gofal a chymorth i bobl s’yn byw gyda salwch terfynnol a’u teuluoedd.

I amlygu’r elusen a sut y gall Te Parti Ysblennydd helpu Nyrsus Marie Curie, fe ymunodd AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, gyda The Parti yn y Senedd i annog pobl i cofrestru.

“Dywedodd Rhun: “Mae dal Te Parti Ysblennydd mor hawdd. Gallwch chi wneud popeth eich hunain neu siopa am felysion blasus. Rhowch pris ar y teisennau neu rowch focs ar gyfer cyfraniadau wrth y drws a byddwch yn codi arian i helpu Marie Curie roi cymorth i bobl yn ystod amser pryd mae eu angen fwyaf.”

Blwyddyn yma, mae’r seern teledu Mel Giedroyc yn helpu’r apel – ac yn gofyn i bobl i wahodd pawb mae nhw’n eu nabod – achos fe wneith pobl unrhywbeth am deisen!

Mae’r apel Te Parti Ysblenydd yn cael ei gynorthwyo gan John Lewis eleni – y tro cyntaf mae adwerthwr mawr wedi helpu. Mae siopau ar draws y wlad wedi helpu lansio’r apel ac yn dal Te Parti yn y siopau.

Blwyddyn diwethaf, fe wnaeth y Te Parti godi mwy na £500,000 i helpu Marie Curie fod yno i pobl yn ystod amser pwysig.

Am fwy o wybodaeth ac i gael pecyn codi arian, ffoniwch 0800 716 146 neu ewch i www.mariecurie.org.uk/teaparty.