Ynys Môn yn ail ar restr gwyliau DU

Yn ymateb i’r newyddion fod Ynys Môn yn ail ar restr o brif fannau gwyliau’r DU, dywedodd AC Môn Rhun ap Iorwerth fod hyn yn brawf pellach o bwysigrwydd y diwydiant twristiaeth i economi’r ynys

Darganfu adroddiad diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, wrth edrych ar y gwariant cyfartalog fesul diwrnod o ymweliad mewn lleoliadau gwyliau yn y DU, mai yn Ynys Môn y gwnaethpwyd y gwariant mwyaf ond un, gyda £48.92. Yn gyntaf oedd y rhestr oedd Caerdydd, a ellir wrth gwrs ei gyrraedd mewn 40 munud o Faes Awyr Môn!

Dywedodd yr Aelod Cynulliad lleol Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r ystadegau diweddaraf yma yn dangos unwaith eto pa mor bwysig yw’r diwydiant twristiaeth i Ynys Môn. Maent hefyd yn deyrnged i’r gwaith caled a wneir gan fusnesau twristiaeth lleol i ddenu ymwelwyr yma a’u hannog nhw i wario yma.

“A pwy all weld bai ar ymwelwyr am fod eisiau dod yma? Pan allent edrych ar ein golygfeydd anhygoel, dysgu am ein treftadaeth unigryw, cymryd rhan mewn gweithgareddau antur, neu fwynhau ein cynnyrch bwyd a diod bendigedig.

“Mae’r ystadegau yma hefyd yn cryfhau ein dadl i’r Grid Cenedlaethol am bwysigrwydd y diwydiant twristiaeth ac felly o’r angen i ystyried opsiynau eraill yn hytrach na chodi peilonau newydd ar draws yr ynys.”