Rhun yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Sgrinio Serfigol

Mae’r AC Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Sgrinio Serfigol yr wythnos hon (CSAW, 12 – 18 Mehefin), trwy annog merched i fynychu’r prawf sgrinio serfigol pan mae’r gwahoddiad yn dod.

Mae canser gwddf y groth yn cymryd 2 fywyd bob diwrnod yn y DG a dyna’r canser mwyaf cyffredin mewn merched o dan 35. Mae sgrinio serfigol yn atal hyd at 75% o canserau gwdddf y groth ond eto mae’r nifer sy’n mynychu’r prawf sgrinio ar ei isaf ers 10 mlynedd yng Ngymru a mae mwy na un ym mhob 5 o ferched yn methu mynd i’w apwyntiad sgrinio.

Dywed Rhun ap Iorwerth AC: “Mae sgrinio serfigol yn arbed tua 5,000 o fywydau yn y DG bob blwyddyn ac eto dydy llawer o ferched ddim yn deall pwysigrwydd cael eu sgrinio’n rheolaidd. Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Sgrinio Serfigol, mi fyddwn i’n annog merched i siarad gyda’u ffrindiau, mamau, a merched am y camau y gallent eu cymryd i leihau’r risg o canser gwddf y groth. Mae’n brawf pwysig sy’n cymryd pum munud ac yn gallu achub bywyd.”

Dywed Robert Music, Prif Weithredwr Jo’s Cervical Cancer Trust: “Allwn ni ddim fforddio i weld llai o bobl yn cael eu sgrinio. Mae diagnoses o ganser gwddf y groth yn y DG yn boenus o uchel a gallent gynyddu oni bai fod mwy o merched yn cael eu sgrinio. Rydym ni eisiau annog merched i edrych ar ôl eu hiechyd, gan gynnwys iechyd gwddf eu groth a mae hynny’n golygu mynychu sgrinio rheolaidd. drwy beidio mynychu, mae merched yn cynyddu eu risg o afiechyd sy’n bygwth bywyd.”

Am fwy o wybodaeth ewch i www.jostrust.org.uk/csaw