Swyddfa Bost i Amlwch – newyddion da, ond dal yn rhy hir

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad fod Swyddfa Bost newydd am agor yn siop Spar yn Amlwch yn Chwefror 2017, dywedodd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Rydw i newydd glywed y newyddion bod Post newydd i agor yn Spar Amlwch. Mi gefais i gyfarfod efo Spar a’r Post rhyw ddeufis yn ôl ac rydw i’n falch bod Amlwch am gael Post eto. Ond, mae aros tan Chwefror yn rhy hir yn fy marn i. Mi fyddai’n cysylltu efo Swyddfa’r Post i ofyn am rhyw fath o wasanaeth dros dro. Mae’r dref wedi bod heb Swyddfa Bost am rhy hir yn barod – mae’n achos trafferth mawr i bobl, yn enwedig yr henoed a’r mwyaf bregus. Mi wna’i roi gwybod i chi pan glywa’i ymateb.”