Croesawu ymgynghoriad i ostwng yr oed pleidleisio i 16 oed.

Mae Aelod Cynulliad Ynys Môn wedi croesawu’r penderfyniad i ymgynghori ar ganiatáu i bobl 16 oed bleidleisio mewn etholiadau lleol. Mae’n rhan o bapur ymgynghori gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnwys cynnigion am nifer o newidiadau i’r system etholiadol bresennol.
 
Dywedodd Rhun ap Iorwerth, AC:
 
“Rwyf yn gredwr cryf mewn gostwng yr oed pleidleisio i 16, ac mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu dros hyn ers amser. Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn gweld bod ganddyn nhw le yn nemocratiaeth Cymru. Drwy ostwng yr oed pleidleisio ar gyfer yr etholiadau lleol, rydym yn agor drws democratiaeth yn fwy llydan ar gyfer cenhedlaeth newydd o bleidleiswyr. Rwy’n gobeithio y byddai pobl ifanc yn manteisio’n fawr ar y cyfle i allu pleidleisio i newid pethau yn y byd gwleidyddol.”
 
Ychwanegodd Elin Lloyd Griffiths, myfyrwraig 17 oed o Ysgol David Hughes sy’n gwneud cyfnod o brofiad gwaith gyda Rhun yr wythnos yma:
 
“Dwi’n hapus iawn o weld fod y Llywodraeth yn ystyried gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed mewn etholiadau lleol. Fel person ifanc dwy ar bymtheg oed, mae hi’n hynod o rhwystredig nad ydw i’n gallu defnyddio fy mhleidlais oherwydd fy oed, yn enwedig gan bod gwleidyddiaeth mor ddiddorol yn yr oes sydd ohoni. Ond, mae gweld fod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o lais yr ifanc yn codi calon rhywun, a dwi’n gobeithio mai dim ond y cychwyn fydd hyn ar gyfer sicrhau fod llais y person ifanc yn cael ei glywed yn iawn.”