AC lleol Rhun ap Iorwerth yn rhoi addewid i wneud i ‘bob cennin pedr gyfri’ dros Marie Curie fis Chwefror eleni.

Mae AC Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth wedi yn gofyn i pawb I rhoddi a gwisgo’r daffodil yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth a helpu Nyrsys Marie Curie i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol a’u teuluoedd.

Mae Rhun ap Iorwerth wedi ymuno gyda Nyrsys Marie Curie Amy Law, Sue Thomas a Ruth Mcghee mewn digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth, 6ed Chwefror i helpu lansio Apêl Fawr y Daffodil, sef ymgyrch codi arian flynyddol fwyaf Marie Curie.

Yn ogystal â rhoi ei gefnogaeth i’r apêl, mae Rhun ap Iorwerth yn annog pobl Ynys Mon i helpu codi mwy o arian nag erioed o’r blaen drwy’n syml rhoi cyfraniad a gwisgo bathodyn Daffodil Marie Curie, sydd ar gael gan wirfoddolwyr drwy’r wlad, mewn siopau Marie Curie, Superdrug, Spar, Poundworld a Hotter Shoes ac mewn canolfannau garddio Wyevale.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth :“Mae’r arian sy’n cael ei godi drwy Apêl Fawr Daffodil Marie Curie yn helpu i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl ar amser pan maen nhw ei angen fwyaf. Rydw i’n falch o ‘gefnogi’r Cennin Pedr’ dros Marie Curie, a gobeithiaf y bydd pobl Cymru yn ymuno â mi wrth gefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan salwch terfynol drwy’r wlad.”
Ychwanegodd Simon Jones, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Cymru, Marie Curie: “Mae cael cefnogaeth Rhun ap Iorwerth yn gwneud gwahaniaeth anferth i Marie Curie. Gyda’r help y maen nhw’n ei roi, rydym yn gallu codi ymwybyddiaeth ynglŷn â beth yr ydym ni’n ei wneud ac yn cyrraedd mwy o bobl sydd ein hangen.

“Mae ein gwasanaethau yn dibynnu ar gyfraniadau elusennol, ac felly hoffwn ddiolch o galon i bob un ohonoch sy’n rhoi cyfraniad ac yn gwisgo bathodyn Daffodil ym mis Chwefror a mis Mawrth eleni. Bydd yr arian a godir o Apêl Fawr y Daffodil yn helpu Nyrsys Marie Curie ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw gyda salwch terfynol, a’u hanwyliaid, mewn cartrefi drwy Gymru, yn ogystal ag yn un o Hosbisau’r elusen, Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Apêl Fawr y Daffodil ac er mwyn gwirfoddoli i gasglu dros Marie Curie, cysylltwch drwy ffonio 0845 601 3107* neu ewch i www.mariecurie.org.uk/daffodil. Er mwyn gwneud cyfraniad o £5, anfonwch neges destun *DAFF at 70111 neu ffoniwch 0800 716 146 er mwyn cyfrannu dros y ffôn.

Capsiwn y llun: Rhun ap Iorwerth gyda Nyrsys Marie Curie Amy Law, Sue Thomas a Ruth McGhee

Dal Te Parti Ysblennydd i helpu elusen diwedd oes

Mae AC lleol Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth wedi ymuno gyda Marie Curie i gynorthwyo apel yr elusen y Mehefin yma, y Te Parti Ysblennydd.

O Mehefin 23 i 25, fydd pobl, gyda’i teuluoedd, ffrindiau neu gyd-weithwyr yn cael Te Parti i godi arian i helpu Marie Curie . Bydd yr arian sydd yn cael ei godi yn helpu’r elusen i ddarparu gofal a chymorth i bobl s’yn byw gyda salwch terfynnol a’u teuluoedd.

I amlygu’r elusen a sut y gall Te Parti Ysblennydd helpu Nyrsus Marie Curie, fe ymunodd AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, gyda The Parti yn y Senedd i annog pobl i cofrestru.

“Dywedodd Rhun: “Mae dal Te Parti Ysblennydd mor hawdd. Gallwch chi wneud popeth eich hunain neu siopa am felysion blasus. Rhowch pris ar y teisennau neu rowch focs ar gyfer cyfraniadau wrth y drws a byddwch yn codi arian i helpu Marie Curie roi cymorth i bobl yn ystod amser pryd mae eu angen fwyaf.”

Blwyddyn yma, mae’r seern teledu Mel Giedroyc yn helpu’r apel – ac yn gofyn i bobl i wahodd pawb mae nhw’n eu nabod – achos fe wneith pobl unrhywbeth am deisen!

Mae’r apel Te Parti Ysblenydd yn cael ei gynorthwyo gan John Lewis eleni – y tro cyntaf mae adwerthwr mawr wedi helpu. Mae siopau ar draws y wlad wedi helpu lansio’r apel ac yn dal Te Parti yn y siopau.

Blwyddyn diwethaf, fe wnaeth y Te Parti godi mwy na £500,000 i helpu Marie Curie fod yno i pobl yn ystod amser pwysig.

Am fwy o wybodaeth ac i gael pecyn codi arian, ffoniwch 0800 716 146 neu ewch i www.mariecurie.org.uk/teaparty.