Angen gwrando ar farn leol ac ailystyried penderfyniad llysoedd, medd AC

Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn gofyn i’r Llywodraeth wrando ar farn lleol ac ailystyried eu penderfyniad i gau llysoedd Môn.

Yn dilyn datganiad diweddar Llywodraeth y DG eu bod am gau’r llysoedd yng Nghaergybi a Llangefni, er gwaethaf gwrthwynebiad lleol yn ystod y broses ymgynghori, mae Rhun wedi ysgrifennu atynt yn galw arnynt i ailystyried. Dywed:

“Fe ddangosodd y broses ymgynghori fod gwrthwynebiad clir i gau’r llysoedd. Allan o bob un a wnaeth ymateb am Lys Ynadon Caergybi, er enghraifft, nid oedd yr un ohonynt yn cefnogi’r cynnig i gau.

“Ond er gwaethaf hyn, ac er gwaetha’r achos cryf a oedd wedi cael ei wneud gan gynrychiolwyr etholedig o sawl plaid ar sawl lefel, yn ogystal â gan gyfreithwyr ac ynadon lleol a defnyddwyr eraill o’r llysoedd i gadw llysoedd Caergybi a Llangefni ar agor, daeth y llywodraeth i’r casgliad y dylid cau’r ddau.

“Er eu bod nhw’n dweud eu bod yn chwilio am ffyrdd eraill o ddarparu gwasanaethau ar Ynys Môn, siawns y dylid fod wedi gwneud hyn cyn gwneud y penderfyniad i gau.

Rydw i’n dal i gredu y byddai’r penderfyniad i gau yn cael effaith andwyol ar gyfiawnder lleol ac felly wedi galw arnynt i ailystyried ac i wrando ar farn mwyafrif y rhai a wnaeth ymateb i’r ymgynghoriad.”