Cyfarfod gorlawn i drafod cynlluniau Zorbio Menai

Mynychodd dros 100 o bobl y cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth i drafod y cynigion ar gyfer Canolfan ‘Zorbio’ rhwng Llanfairpwll a Phorthaethwy.
 
Roedd cynghorwyr lleol a chynrychiolwyr y datblygwyr Zorb Eryri hefyd yn bresennol yn y cyfarfod llawn dop a gynhaliwyd yng Ngwesty Carreg Bran neithiwr.
 
Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Rhun ap Iorwerth AC:
 
“Gyda cymaint o bobl wedi cysylltu gyda mi am hyn, roeddwn yn meddwl y byddai’n ymarfer defnyddiol i gael pawb mewn un cyfarfod, boed o blaid neu yn erbyn, a rhoi cyfle i bobl gael dweud eu dweud mewn fforwm gyhoeddus. Roeddwn wrth fy modd bod cynrychiolwyr y cwmni hefyd wedi mynychu.”
 
Mae’r AC lleol wedi dweud y bydd yn awr yn ysgrifennu at y Cyngor Sir gyda chrynodeb o’r pwyntiau a godwyd yn ystod y cyfarfod ac mewn gohebiaeth uniongyrchol gydag ef. Ychwanegodd:
 
“Ar ôl clywed barn y bobl heno, mae’n amlwg iawn nad yw pobl yn y rhan hon o Ynys Môn yn dymuno i’r datblygiad Zorb fod yn y lleoliad eiconig yma ar lan y Fenai. Felly, er bod cefnogaeth i’r bobl ifanc hyn sydd wedi dod ymlaen â’r syniad, y neges glir heno oedd y dylent ailystyried y lleoliad a’i osod mewn man arall.”

Cyfarfod Cyhoeddus i drafod cynlluniau canolfan zorbio

Bydd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i roi’r cyfle i etholwyr drafod cynlluniau i ddatblygu canolfan zorbio newydd rhwng Llanfairpwll a Phorthaethwy.

Dywed Mr ap Iorwerth:

“Mae nifer ohonoch wedi cysylltu ynglyn â’r cais ar gyfer canolfan Zorbio ym Mhorthaethwy. Bydd y cyfarfod yma yn gyfle i drafod eich pryderon mewn fforwm cyhoeddus.”

Pa bryd? Dydd Iau, Medi 15fed 6:00pm

Ble? Gwety Carreg Bran, LL61 5YH