Trist clywed am Castle Bakery

Mewn ymateb i’r newyddion fod Castle Bakery yn cau eu siopau, dywedodd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Trist oedd clywed y newyddion fod Castle Bakery yn cau eu siopau – gan gynnwys y rhai yng Nghaergybi, Porthaethwy a Biwmares. Mae fy meddyliau gyda’r staff sydd yn colli ei swyddi ar Ynys Môn ac ymhellach.

“Fel gymaint o bobl eraill ar yr ynys, cefais fy magu ar fara Castle Bakery ac roedd ymweld â’u siopau neu gaffis wastad yn bleser. Mae bron yn frand eiconig ym Môn, ac mae hyd yn oed wedi ymddangos yn y Rough Guide to Britain. Bydd yn drist iawn ei weld yn mynd.

“Mae newyddion drwg fel hyn am golli swyddi ac ergydion i’n strydoedd mawr yn pwysleisio’r angen i wneud popeth gallwn ni i greu cyfleoedd cyflogaeth newydd ar yr ynys ac i adfywio canol ein trefi.”