Dweud eich dweud ar newid ffiniau

Wrth i’r argymhellion ffiniau newydd gael eu cyhoeddi heddiw, mae Rhun ap Iorwerth wedi galw ar i Ynys Môn gael ei thrin fel achos arbennig.

Mae Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn annog trigolion Ynys Môn i ddweud eu dweud ar gynigion y Comisiwn Ffiniau ar gyfer etholaethau newydd San Steffan.

Byddai’r cynigion a gyhoeddwyd heddiw, yn gweld Ynys Môn yn diflannu fel etholaeth seneddol, ac yn hytrach yn ymuno gyda rhannau o beth sy’n Arfon rwan.

Ni fyddai’r newidiadau yn effeithio ar ffiniau etholaethau’r Cynulliad.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mae ynysoedd eraill wedi aros fel ag y maent – cafodd Ynys Wyth ac Ynysoedd yr Alban eu heithrio o’r newidiadau. Rwy’n credu y dylai Ynys Môn hefyd cael ei thrin fel achos arbennig. Fel ynys, mae ffiniau Ynys Môn yn cael eu diffinio’n glir iawn, ac mae gwerth gwirioneddol mewn cadw’r cyswllt clir rhwng pobl yr ynys a’r rhai sy’n eu cynrychioli.

“Byddaf yn ysgrifennu at y Comisiwn Ffiniau fel rhan o’r ymgynghoriad, a byddwn yn annog pobl eraill ar Ynys Môn i leisio eu barn hefyd. Gallant wneud hynny naill ai drwy gysylltu â fy swyddfa neu drwy wefan y Comisiwn Ffiniau, http://www.bcw2018.org.uk/