Disgyblion Bodedern yn lleisio barn ar Senedd Ieuenctid gyda’u AC

Bu Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Bodedern gyda thîm allgymorth y Cynulliad yr wythnos hon i drafod sefydlu Senedd Ieuenctid. Dywedodd:

“Roedd hi’n braf cael sgwrs gyda disgyblion o Ysgol Uwchradd Bodedern ac i glywed eu barn nhw ar Senedd Ieuenctid i Gymru, rhywbeth yr ydw i’n teimlo’n frwdfrydig iawn amdano.

“Mae’r Cynulliad ar hyn o bryd yn gofyn am farn pobl ifanc fel cam cyntaf tuag at gael y maen i’r wal a byddwn yn annog pobl i ddweud eu dweud trwy’r wefan www.seneddieuenctid.cymru neu i gysylltu gyda mi.”