Gwasanaethau fasciwlar yn Ysbyty Gwynedd

Mae Sian Gwenllian a finnau wedi ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gofyn iddynt ail-ystyried cynlluniau i symud gwasanaethau fasciwlar o Ysbyty Gwynedd. Dyma gopi o’r llythyr isod. Rydym hefyd wedi anfon llythyrau tebyg at Lywodraeth Cymru ac at Brif Swyddog Meddygol Cymru.