Diolch yn fawr

Dyma gyfle i eistedd lawr o’r diwedd ac i edrych nol ar yr etholiad a’r canlyniad yn Ynys Môn. Roedd hi’n bleser cydweithio efo criw mor rhagorol dros Blaid Cymru ym Môn ac i gael miloedd o sgyrsiau efo pobl arbennig ym mhob cwr o’r ynys.

Prin y meddyliais i bod modd rhagori ar ganlyniad is-etholiad 2013, ond dyna ddigwyddodd, gyda mwyafrif Plaid Cymru ym Môn rwan y mwyaf i unrhyw blaid yng Nghymru.

Diolch i bawb gymrodd ran – waeth pa mor fawr neu fach – yn yr ymgyrch, ac yn bennaf oll, diolch i bobl Ynys Môn am roi eich ffydd ynof i a Phlaid Cymru i’ch cynrychioli yn y Cynulliad Cenedlaethol unwaith eto. Byddaf yn gwneud fy ngorau i ad-dalu’r ffydd hwnnw.

DIOLCH!