Rhun yn cyfarfod HSBC

Yn dilyn eu cyhoeddiad i gau canghennau ym Mhorthaethwy ac Amlwch, fe wnaeth Rhun ap Iorwerth AM gyfarfod rheolwyr rhanbarthol HSBC. Yn dilyn y cyfarfod dywedodd:

“Yn fy nghyfarfod gyda HSBC, pwysleisiais pa mor siomedig oedd eu cyhoeddiad. Cefais sicrwydd na fyddai unrhyw swyddi’n cael eu colli, ond mae hyn yn ergyd arall i’r trefi, ac roedd yn amlwg nad oedd ganddynt fwriad i ail-ystyried. Gyda’r ansicrwydd ynghylch dyfodol y Swyddfa Bost yn Amlwch hefyd, gofynnais am oedi wrth wneud unrhyw benderfyniad hyd nes y byddwn yn cael mwy o sicrwydd am y gwasanaethau bancio a fydd ar gael i gwsmeriaid drwy’r swyddfa bost.

“Ydy, mae arferion bancio wedi newid ac mae hynny’n golygu llai o bobol yn mynd i’r gangen, ond mae penderfyniadau i gau yn cael eu cymryd tra bod llawer, gan gynnwys yr henoed a’r bregus, yn ei chael yn anodd neu yn methu gallu troi at ffyrdd mwy modern o fancio a dal i fod angen y cysylltiad gyda’u cangen leol.”