Colofn Rhun i’r Holyhead and Anglesey Mail 01 02 17

Mae hi’n fraint fel AC i allu rhoi materion o bwys i etholwyr ar agenda’r Cynulliad Cenedlaethol. Wythnos diwethaf, dilynais fy nadl ar gynllun peilonau’r Grid Cenedlaethol ym Môn gyda chwestiwn i’r Prif Weinidog, yn gofyn wrtho i dynnu sylw’r Grid at y ffaith fod y Cynulliad wedi gofyn wrthynt i ddewis cysylltiadau trydan dewisiadau amgen yn lle peilonau. Cytunodd i wneud hynny.

Roedd dadl arall a gyd-cyflwynais yn galw ar Llywodraeth y DG i gychwyn ymchwiliad i sut wnaeth cynnyrch waed wedi eu halogi heintio cannoedd o bobl yng Nghymru gyda Hepatitis C neu HIV. Mae hi’n sgandal, ac mae fe wnaeth y ddadl ddod a nifer ohono ni at ein gilydd dros ffiniau pleidiau i dynnu sylw at brofiadau rhai o’r bobl sy wedi dioddef o ran eu hiechyd ac oherwydd stigma dros y flynyddoedd. Mae hi’n amser i’r Llywodraeth roi cyfiawnder iddynt.

Yr wythnos hon, mi fyddai’n siarad mewn dadl yn galw am gryfhau darpariaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r methiant i fuddsoddi mewn gofal, gan gynnwys colli nifer o welyau ysbytai cymunedol, yn rhoi pwysau gormodol ar ysbytai cyffredinol fel Ysbyty Gwynedd, ac yn golygu bod gormod o bobl ddim yn gallu gael y gofal maent eu hangen yn eu cymunedau. Mae’n rhaid i ni gael y GIG a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd.

Byddaf hefyd yn chwilio am gyfleoedd yn yr wythnosau nesaf i sicrhau dadl ar golli sefydliadau ariannol o’n strydoedd mawr – fy rhai diweddaraf i gyhoeddi eu bod nhw am gau canghennau ydy HSBC yng Nghaergybi a Chymdeithas Adeiladu Yorkshire yn Llangefni. Dwi’n gwybod mai nid elusennau ydy banciau, ond rhywsut mae’n rhaid i’r sector bancio wynebu’r ffaith ein bod ni i gyd fel cwsmeriaid yn helpu iddynt wneud eu helw, a maen rhaid iddynt rhywsut hefyd gyd-weithio i gynnig lefel da o wasanaeth wyneb-yn-wyneb i bobl pan maent ei angen o.

Yn olaf, efallai fod y sefyllfa yn yr Unol Daleithiau dros y penwythnos yn dilyn gwaharddiad yr Arlywydd Trump ar deithio o wledydd Islamaidd wedi digwydd filoedd o filltiroedd i ffwrdd, ond maent yn taro gwerthoedd a ddylai fod yn bwysig i ni i gyd, dim ots os yda ni’n dod o Ynys Môn neu Montana.

Mae goddefgarwch yn egwyddor bwysig iawn i mi, ac mae nifer o etholwyr wedi cysylltu gyda mi i rannu eu hanobaith gyda rhywbeth sydd yn ymddangos i fod yn lleihad cynyddol mewn goddefgarwch yn fyd-eang.

Gadewch i ni wneud addewid i gynnal y gwerthoedd o barch tuag at eraill sydd yn dod a’r gorau allan o gymdeithas, dim y gwaethaf.