Rhun ap Iorwerth yn sicrhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu i adfer Pont Rheilffordd Llangefni

?Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r ymgyrch i gael Pont Rheilffordd Llangefni ei ail-osod gan Network Rail, a fyddai’n hwb sylweddol i’r cynlluniau i ailagor y rheilffordd o Amlwch i Gaerwen ac ailgysylltu â’r brif linell yn y dyfodol.

?Gwyliwch y fideo isod am ragor o fanylion.