Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Awr Ddaear WWF 2018

Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi datgan ei gefnogaeth dros ymgyrch Awr Ddaear WWF 2018 – y mudiad byd-eang i amddiffyn ein planed.

Bob blwyddyn, bydd miliynau o bobl ar draws y byd yn dangos eu cariad tuag at ein planed anhygoel a’u hymrwymiad i’w gwarchod trwy gymryd rhan yn Awr Ddaear WWF.

Y llynedd yng Nghymru, amcangyfrir y cymerodd tua 280,000 o bobl rhan yn Awr Ddaear WWF, yn ogystal â phob awdurdod lleol ar draws y wlad. Tywyllodd safleoedd Cymreig eiconig fel y Senedd ym Mae Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol yn Aberystwyth, a chestyll Caernarfon a Chaerffili.

Fel rhan o ymgyrch Awr Ddaear eleni, mae Rhun ap Iorwerth wedi datgan ei g/chefnogaeth i alwadau WWF Cymru ar bawb i wneud newidiad bach yn eu bywyd bob dydd er mwyn byw’n fwy cynaliadwy – i wneud ‘Addewid am y Blaned’. Mae gwrthod cyllyll a ffyrc plastig, defnyddio cwpan coffi amldro neu droi’r golch i 30°C yn gamau bach fel unigolion, ond maent yn cael llawer mwy o effaith gyda’i gilydd.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Rwy’n falch dros ben i gefnogi ymgyrch Awr Ddaear WWF eleni.

“Rydym yn gwybod bydd newid hinsawdd yn effeithio’n aruthrol ar y ffordd rydym i gyd yn byw’n bywydau, ond os bydd unigolion yn cymryd camau bychain i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy, ac os bydd gwleidyddion yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, gallwn helpu i’w daclo.

“Rwy’n annog pawb i wneud Addewid am y Blaned ag ymuno â Awr Ddaear WWF ar y noson trwy ddiffodd y golau am 8.30pm nos Sadwrn 24 Mawrth 2018.

“Rydw i wedi gwneud addewid i wneud fy ngherbyd nesaf yn un trydan. Roeddwn yn falch fod Plaid Cymru wedi gallu sicrhau £2m ar gyfer gwefru ceir trydan yn y gyllideb, ond byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth am well isadeiledd gwefru er mwyn gallu gwneud hwn yn ddewis haws i fwy o bobl yng Ngymru.”