Rhun ap Iorwerth AC yn dymuno cyfarchion yr ŵyl i weithwyr post Llangefni

Mae Rhun ap Iorwerth AC wedi ymweld a’i swyddfa ddosbarthu leol yn Llangefni i ddiolch i Bostmyn am eu waith caled yn ystod cyfnod prysuraf y flwyddyn i’r Bost Brenhinol. Eleni bu Post Brenhinol yn dathlu ei 500fed mlwyddiant, gyda’r adeg Nadolig yn marcio hanner mileniwm o ddosbarthu cardiau a pharseli Nadolig

Mae Rhun ap Iorwerth AM wedi ymweld a’i swyddfa ddosbarthu leol i weld sut y mae Post Brenhinol yn trefni’r gwaith o ddosbarthu’r post Nadolig.

Esboniodd rheolwr ddosbarthu Eifion Jones sut y mae’r post yn cael eu drefni a fe gafodd Mr ap Iorwerth gyfle i siarad efo Bostmyn lleol wrth iddynt paratoi eu rowndiau.

Dwedodd Mr ap Iorwerth said: “Hoffwn ddiolch i holl Bostmyn Langefni a Sir Fôn am eu waith caled nid yn unig drwy gyfnod y Nadolig ond drwy gydol y flwyddyn.”

Dwedodd Eifion Jones, “Rydym yn falch iawn o’n Bostmyn am eu holl waith called yn ystod yr Wŷl ac am barhau ein traddodiad hir o ddosbarthu’r Post Nadoligaidd.”