Rhun ap Iorwerth AS yn ymateb i adroddiad damniol – ‘Coronafeirws: gwersi rydym wedi’u dysgu hyd yma’

Gan ymateb i’r adroddiad ‘Coronafeirws: gwersi rydym wedi’u dysgu hyd yma’ a gyhoeddwyd heddiw, a archwiliodd ymateb cychwynnol y DU i’r pandemig covid ac sy’n galw cynlluniau Covid-19 cynnar y DU yn “un o’r methiannau iechyd cyhoeddus gwaeth yn hanes y DU”, mae Rhun ap Iorwerth AS wedi galw unwaith eto ar i Lywodraeth Cymru lansio ymchwiliad penodol i Gymru.

 

Dywedodd y llefarydd Iechyd ac Aelod Seneddol Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth AS,

 

“Mae’r adroddiad damniol hwn yn manylu ar ba mor niweidiol oedd methiant y Prif Weinidog i weithredu’n gynnar wrth lunio ymateb y DU i’r pandemig. Arweiniodd hynny yn y pen draw at golledion enfawr mewn bywydau, rhyddid, addysg a chafodd effaith economaidd ddinistriol, ac fe’i cadarnheir heddiw fel un o’r methiannau iechyd cyhoeddus gwaethaf yn hanes.

 

“Gweithredodd Cymru’n annibynnol mewn cymaint o feysydd yn ystod y pandemig ac ni allwn anghofio bod yr ymateb cychwynnol wedi’i arwain gan Lywodraeth y DU. Nawr, mae’n rhaid i ni gael ymholiad sy’n benodol i Gymru i edrych ar yr hyn a ddigwyddodd yn fanwl, ac yn gyhoeddus, i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

 

“Rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd cyfrifoldeb am ei gweithredoedd – da a drwg, ac ni ddylid osgoi craffu manwl. Rydw i a nifer un arall wedi mynnu’n gyson bod pobl Cymru yn ddyledus am hynny. ”