Plant Llannerchymedd yn y Cynulliad

Cafodd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth gwmni disgyblion Ysgol Llannerchymedd yn y Cynulliad heddiw.

Fel rhan o’u hymweliad i Gaerdydd, cafodd y disgyblion daith o amgylch y Senedd a chael gweld sedd Ynys Môn yn y siambr, cyn holi eu Haelod Cynulliad am bopeth o deithio o Fôn i’w hoff liw (gwyrdd, wrth gwrs!)

Yn siarad wedi’r ymweliad, dywedodd Rhun:

“Roedd hi’n dda cael cyfarfod gyda phlant ac athrawon o Ysgol Llannerchymedd heddiw. Mae hi wastad yn braf cael croesawu pobl o Fôn i’r Cynulliad iddyn nhw gael gweld lle mae’r penderfyniadau sy’n effeithio arnynt yn cael eu gwneud, ac i’w hatgoffa mai eu hadeilad nhw ydy fan hyn, eu Cynulliad nhw.

“Mae codi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc yn ewendig, a gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwybod sut i gymryd rhan, yn bwysig iawn i mi. Mae’r Cynulliad cenedlaethol yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd am senedd ieuenctid, a dwi’n gobeithio y bydd cynifer o bobl a phosib yn cwblhau’r arolwg i ni gael y maen i’r wal gyda hyn a rhoi llais i’n pobl ifanc.”