Cyfarfod gyda phenanethiaid NatWest i ddatgan gwrthwynebiad i gau banciau ym Môn

Cyfarfûm heddiw gyda uwch-reolwyr NatWest i ddatgan gwrthwynebiad i’r penderfyniad i gau canghennau Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy.

Dywedais bod patrwm amlwg yma o fanciau – nid dim ond NatWest – yn tynnu allan o drefi bychain, a bod angen i’r banciau gofio mai eu cwsmeriaid sy’n rhoi eu elw iddyn nhw. Fe wnes i ddadlau y dylen nhw fod yn ymchwilio’n llawn i effaith cau cangen CYN ystyried gwneud hynny – nid AR OL gwneud y penderfyniad.

Ceisiais am sicrwydd ynglyn a chynnal lefelau o wasanaethau, yn cynnwys gwasanaethau i fusnesau drwy Swyddfa’r Post, ac o ran peiriannau arian. Fe gytunon nhw in edrych eto ar y penderfyniad i gau ‘cashpoint’ Porthaethwy gan nad oes un 24 awr arall o gwbl yng nghanol y dref.

Rwyf yn teimlo dros staff ardderchog NatWest ym Môn hefyd, a cefais sicrwydd mai’r gobaith yw na fydd yna ddiswyddiadau gorfodol.

Gofynnais, wrth gwrs, iddynt ailystyried eu penderfyniad, ond mae’n amlwg mai lliniaru posib ydi’r unig ystyriaeth ganddyn nhw, yn cynnwys creu swydd Banciwr Cynunedol newydd i Fôn, cryfhau gwasanaethau drwy’r Post, ac ynweliadau gan ganhennau symudol. Ond dyw hyn yn amlwg ddim yn ddigon. Rhaid gweld gweithredu rhywsut, gan Lywodraethau a’r diwydiant ei hun, i gynnal gwasanaethau ariannol mewn llefydd fel Môn. Rydym yn prysur eu colli.