AC i gyfarfod HSBC i drafod canghennau lleol

Bydd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn cyfarfod gyda HSBC yr wythnos yma i drafod eu penderfyniad i gau canghennau ym Mhorthaethwy ac Amlwch.

Dywed Rhun ap Iorwerth AC ei fod yn cefnogi’r ddeiseb yn Amlwch yn galw am oedi yn y penderfyniad.

“Gyda datblygiad Wylfa Newydd, mae gogledd Ynys Môn ar fin dechrau ar gyfnod o weithgaredd economaidd sylweddol. Yn y cyd-destun hwnnw’n unig, nid yw’n gwneud dim synnwyr i ruthro ymlaen gyda chau’r gangen leol.

“Mae Porthaethwy eisoes yn llawn gweithgaredd wedi trawsnewidiad economaidd y blynyddoedd diwethaf. Siawns y gall HSBC weld fod rŵan yn amser rhyfedd iawn i benderfynu cau eu gweithrediadau yno, yn enwedig mor fuan ar ôl cau eu cangen ym Miwmares, pan gafodd cwsmeriaid eu hannog i ddefnyddio cangen Porthaethwy yn lle hynny.”

Mae Rhun hefyd yn gobeithio codi’r mater yma gyda’r Prif Weinidog yn y Senedd yr wythnos hon.