Mae Rhun ap Iorwerth yn galw am ddadl ar ddeddfwriaeth diogelu da byw

Rwy’n llwyr gefnogi galwadau am ddeddfwriaeth newydd sy’n rhoi mwy o amddiffyniad i dda byw.

Mae angen mwy o bwerau ar yr heddlu i ymateb i ymosodiadau yn fwy effeithiol a heddiw gofynnais i Lywodraeth Cymru neilltuo amser ar gyfer dadl ar y mater pwysig hwn.