Mae angen arweinyddiaeth a chefnogaeth yn wyneb yr amrywiolyn newydd

Cyn adolygiad tair wythnos Llywodraeth Cymru o reoliadau coronafeirws, dywed Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth AS fod yr ansicrwydd ynghylch yr amrywiolyn Delta newydd, ac mae tystiolaeth gynyddol am ei drosglwyddo yn amlwg yn gwneud ymlacio pellach yn anodd am y tro, ond mae wedi galw ar Lywodraeth Cymru i “ddarparu arweinyddiaeth a chefnogaeth” ar gyfer y sector lletygarwch, lle mae gan lawer “ofnau gwirioneddol am y dyfodol.”

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AS,

“Rhaid i ni fod yn obeithiol y bydd tystiolaeth yn dangos yn fuan bod y rhaglen frechu yn amddiffyn rhag yr amrywiad Delta newydd, ond hyd nes y cesglir digon o wybodaeth, rhaid bod yn ofalus.

“Mae llawer o letygarwch yn dal i brofi’r anawsterau o’r bwlch anesboniadwy mewn arian ym mis Ebrill eleni. Yn sgil yr amrywiolyn Delta, a sôn am gloeon pellach, mae hyn yn peri pryder gwirioneddol i’r holl ddiwydiant.

“Bydd lletygarwch – yn wir pob busnes yng Nghymru – yn edrych at Lywodraeth Cymru i ddarparu arweinyddiaeth a chefnogaeth ar adeg pan fydd gan lawer ofnau gwirioneddol am y dyfodol.

“Mae angen yr arweinyddiaeth a’r gefnogaeth honno hefyd gan y sector iechyd, sydd yn rhy ymwybodol o’r ôl-groniad enfawr sydd bellach yn eu hwynebu. Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud popeth posibl i helpu byrddau iechyd i frechu, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae’r amrywiad Delta yn ymledu gyflymaf. ”