Cyfarfod Cyhoeddus i drafod cynlluniau canolfan zorbio

Bydd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i roi’r cyfle i etholwyr drafod cynlluniau i ddatblygu canolfan zorbio newydd rhwng Llanfairpwll a Phorthaethwy.

Dywed Mr ap Iorwerth:

“Mae nifer ohonoch wedi cysylltu ynglyn â’r cais ar gyfer canolfan Zorbio ym Mhorthaethwy. Bydd y cyfarfod yma yn gyfle i drafod eich pryderon mewn fforwm cyhoeddus.”

Pa bryd? Dydd Iau, Medi 15fed 6:00pm

Ble? Gwety Carreg Bran, LL61 5YH