Gwasanaeth casglu cewynnau Môn

Dywedodd AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Ar ôl i mi fod mewn cysylltiad hefo’r Cyngor, rydw i wedi derbyn ymateb cadarnhaol ganddyn nhw sydd yn dangos eu bod wedi ymateb i’n pryderon – maent yn awr wedi newid y polisi i gasglu cewynau plant hyd at 4 oed yn hytrach na 3 oed ac os fydd gofyn am gyfnod hirach gall y rhieni / gwarchodwyr adael iddynt wybod. Maent hefyd wedi cadarnhau er y byddant angen gwybod oed y plentyn, ond ni fyddant angen copi o’r tystysgrif geni. Diolch i bawb wnaeth gysylltu hefo’n swyddfa ni ar hyn.”