GALL Cymru – Rhun ap Iorwerth yn lansio fideo Ymgyrch Arweinyddol

Mae ymgeisydd arweinyddol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AC wedi lansio ei fideo ymgyrch swyddogol yr wythnos hon, sy’n amlinellu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y blaid a Chymru a sut y byddai’n arwain y genedl yn ei blaen pe bai’n cael ei ethol yn arweinydd Plaid Cymru.

Yn y fideo, mae Mr ap Iorwerth yn siarad am sut y byddai’n edrych at adeiladu’r genedl, a gwneud Plaid Cymru yn gartref naturiol i’r rhai sydd eisiau datblygu Cymru i fod yn genedl annibynnol.

Dywed Mr ap Iorwerth:

“Mae ras arweinyddol Plaid yn ymwneud â Chymru, a dyfodol ein gwlad. Rydw i’n sefyll gan fy mod yn gwybod fod Cymru a’i phobl yn cael eu dal yn ôl rhag cyrraedd eu potensial, a rydw i am rannu ac arwain gweledigaeth newydd am be all Cymru fod.

“Rydw i eisiau bod yn arweinydd Plaid Cymru er mwyn cael y maen i’r wal a dechrau’r broses o adeiladu Cymru. Rydw i eisiau i bawb sydd eisiau canolbwyntio ar y rhaglen yna i adeiladu cenedl i deimlo fod ganddynt gartref ym Mhlaid Cymru. Eich plaid chi ydym ni, beth bynnag eich cefndir, o ble bynnag yr ydych yn dod, os cawsoch eich geni a’ch magu yng Nghymru neu eich bod wedi symud yma ddoe.

“Mae’n rhaid i ni edrych ymlaen, dim yn ôl, a bod yn glir am yr hyn y gallwn fod. GALL Cymru. Yr unig beth sy’n rhaid i ni wneud ydy dechrau credu hynny. Mae Plaid Cyru’n credu hynny. Dwi’n credu hynny. Ond mae’n rhaid i ni allu cyfathrenu’r weledigaeth yna, ac mae ar y wlad angen arweinyddiaeth.

“Dwi’n sefyll i fod yn arweinydd Plaid Cymru am fy mod eisiau arain Cymru tuag at ddyfodol mwy teg, ffyniannus a chyffroes, felly plis, cefnogwch fy ymgyrch a gadewch i ni rannu’r stori o beth all Cymru fod.”

Gellir gwylio’r fideo ar YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ahgiWcbMGEY&t=48s neu ar dudalennau facebook a twitter Rhun.