Fideo: Rhun yn codi pryderon gwasanaeth tân gyda’r Gweinidog

Yn dilyn cyfarfod gyda swyddogion tân yng Nghaergybi, fe soniodd AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth am bryderon ynglŷn â recriwtio gyda’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn siambr y Cynulliad.

Nid dyma’r tro cyntaf iddo godi’r mater yn y Cynulliad, wedi iddo ddos a’r pet hi sylw’r llywodraeth yn dilyn y tân yn y siop sglodion yn Llangefni y llynedd a’r amser a gymerodd hi i injan dân gyrraedd gan nad oedd gorsaf Llangefni yn cael ei manio.

Yn siarad yn y Senedd, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mi gefais i gyfarfod ardderchog efo swyddogion tân yng Nghaergybi yn ddiweddar. Maen nhw’n griw cwbl ymroddedig i’w gwaith nhw, ond mae’n bryder ganddyn nhw, fel finnau, fod problem recriwtio swyddogion tân wrth gefn, neu ‘retained’, yn creu problemau gwirioneddol i ddarparu cyfar tân mewn ardaloedd gwledig fel Ynys Môn. A ydy’r Gweinidog yn cytuno, felly, fod angen i ymgyrchoedd recriwtio ganolbwyntio’n wirioneddol ar y lleol a phwysleisio bod swyddogion tân ‘retained’ yn darparu gwasanaeth hanfodol i’w cymunedau nhw?”

Yn ei ymateb, fe wnaeth y Gweinidog gymeradwyo datganiad Rhun am y rôl bwysig a chwaraeir gan ddiffoddwyr tân wrth gefn mewn gorsafoedd megis Caergybi. Dywedodd hefyd ei fod yn hyderus fod y recriwtio sy’n cael ei wneud gan y gwasanaeth tân ac achub yn cyflawni’r hyn sydd ei angen, ar ôl i ymarfer recriwtio ar gyfer Cymru gyfan gan yr awdurdodau tân ac achub cyfunol ddenu lefel uchel iawn o ymgeiswyr.