Fideo: Cytundeb cyllideb er lles Cefnogi Pobl

Dyma fy araith i yn y siambr heddiw am gytundeb cyllideb Plaid Cymru a fydd yn golygu fod cyllid Cefnogi Pobl yn cael ei gynnal.

Dwi’n falch ein bod ni wedi dod i’r cytundeb cyllideb yma er lles Cefnogi Pobl. Yn dal y llywodraeth Lafur i gyfrif fel gwrthblaid effeithiol, tra’n gwneud enillion go iawn i’r rhai sydd eu hangen nhw fwyaf.